Łączenie sklepu Shopify z bramką płatności G2A

Shopify obsługuje połączenie z bramką płatności G2A . Osobliwością jest to, że wystarczy niskie % opłaty manipulacyjne dla transakcji kartami kredytowymi . Do 2017 r. bramka G2A przetwarzała wyłącznie płatności za towary cyfrowe. Od 2017 roku możliwe jest przyjmowanie płatności za towary fizyczne.

Aby się połączyć, potrzebujesz:

  1. projekt żądanie na stronie integracji G2A . Musieć wyślij informacje o firmie (lub indywidualnym przedsiębiorcy) , którą połączysz w celu rozpatrzenia dokumentów. Czas przetwarzania wynosi zwykle 2-3 tygodnie.
  2. ponieważ Ponieważ bramka płatności G2A działa w Europie, będziesz musiał tymczasowo określić europejski adres rejestracyjny w ustawieniach Shopify. Wymeldować się instrukcja .
  3. Link do połączenia bramki płatności G2A ze sklepem na platformie Shopify.