Podłączanie sklepu Shopify do bramki płatności G2A

Shopify obsługuje bramkę płatności G2A. Osobliwością jest to, że niski procent przetwarzania transakcji kartą kredytową. Do 2017 r. bramka G2A przetwarzała wyłącznie płatności za towary cyfrowe. Od 2017 roku możliwe jest przyjmowanie płatności za towary fizyczne.

Aby się połączyć, potrzebujesz:

  1. Zakończżądanie na stronie integracji G2A. Będziesz musiał wysłać informacje o firmie (lub indywidualnym przedsiębiorcy) z którym się połączysz, aby przejrzeć dokumenty. Zwykle okres sprawdzania trwa 2-3 tygodnie.
  2. ponieważ Ponieważ bramka płatności G2A działa w Europie, będziesz musiał tymczasowo określić europejski adres rejestracyjny w ustawieniach Shopify. Sprawdź instrukcja.
  3. Link do połączenia bramki płatności G2A ze sklepem Shopify.