Nowe technologie organizacji sprzedaży odzieży

Ideą jest oferowanie najskuteczniejszych narzędzi sprzedaży online. A teraz wysiłki koncentrują się na rozwoju technologii natychmiastowego demonstrowania odzieży na wirtualnym wizerunku kupującego i wirtualnej przymiarki.

  1. Pokaz ubrania odbędzie się po przesłaniu zdjęcia kupującego na stronę. Wszystkie modele odzieży będą już widoczne na zbudowanym wirtualnym modelu kupującego. Będzie to wymagało pełnego wzrostu zdjęcia lub filmu.
    1. Demonstracja jest możliwa w postaci zdjęć z różnych kątów

      Pokaz ubrań online - fot
    2. Lub jako wygenerowane wideo
  2. Wirtualna przymiarka, podając szczegółowe informacje o swoich rozmiarach, możesz dokładnie powiedzieć, czy wygodnie będzie nosić dany model odzieży.

Ciekawy wybór rozwiązań do wirtualnego przymierzania ubrań.

Rozwiązanie do dopasowywania butów.