Миграция магазина с Magento на Shopify

Migracja sklepu z Magento do Shopify

Aby przeprowadzić migrację produktów, klientów i zamówień, dostępna jest aplikacja Cart2Cart Store Migration .

Jeść ciekawy artykuł o powodach migracji do Shopify dla dużego sprzedawcy (po angielsku). Ale w skrócie:

  1. Ochrona danych
  2. Szybkość naprawy błędów platformy
  3. Kupuj jakość programowania (nie platformy)
  4. Zbyt drogie wsparcie
  5. Nie zawsze łatwe do zainstalowania aplikacje
  6. Brak możliwości zapłaty za zakupy z powodu niedostępności serwera