LittleData: когда есть неточности в данных Shopify магазина и Google Analytics

LittleData: gdy występują nieścisłości w danych sklepu Shopify i Google Analytics

W tej chwili integracja Shopify i Google Analytics nie jest zakończona.

Problem polega na tym, że nie jest możliwe pełne śledzenie wszystkich wydarzeń ze sklepu internetowego tylko po stronie przeglądarki. Niektóre zdarzenia występują po stronie serwera Shopify i nie są dostępne dla skryptów Google Analytics.

Aby zaradzić temu niedociągnięciu, LittleData opracowało rozwiązanie do śledzenia wszystkich zdarzeń, zarówno na poziomie przeglądarki kupującego, jak i na poziomie serwera Shopify. Zgromadzone zdarzenia są przekazywane do Google Analytics.

Poniżej znajduje się tabela, która pokazuje, jakie dodatkowe korzyści uzyskujesz dzięki połączeniu LittleData aplikacja.

Tabela porównawcza poziomów Analytics między standardowymi Shopify i LittleData. Podstawowe dane.
Podstawy Shopify Małe dane
Odsłony
Dokładne wielkości zamówień i przychody w GA
Dokładne przypisanie sprzedaży do źródła odwiedzin
Obsługa sklepów wielowalutowych i krajowych (✔)
Demografia
Wyślij dane do UA i GA4

Tabela porównawcza poziomów Analytics między standardowymi Shopify i LittleData. Handel przez Internet.
Zachowanie w e-commerce Shopify Małe dane
Wyświetlanie produktów na liście
Śledzenie widoku listy produktów podczas przewijania
Kliknięcie produktu na liście
Widok szczegółów produktu
Szczegóły produktu wysyłane po wybraniu nowej opcji
Kliknięcia obrazu produktu
Dodaj do koszyka
Usuń z koszyka
Udostępnienia produktów społecznościowych
Kroki kasy
Zamówienia
Zamówienia wysyłane po stronie serwera dla 100% dokładności
Zwroty pieniędzy
Atrybucja płatności przez stronę trzecią

Porównanie analiz klientów między Shopify i LittleData
Informacje o kliencie Shopify Małe dane
Identyfikator klienta Shopify
Data ostatniej transakcji
Brama płatności
Liczba zakupów
Całkowite przychody

Wydajność rozwiązania Shopify i LittleData dla aplikacji subskrypcji ReCharge i Bold
Doładuj lub pogrubione subskrypcje Shopify Małe dane
Atrybucja użytkownika
Łączenie sprzedaży z kampaniami marketingowymi
Zróżnicowanie typu subskrypcji
Automatyczne łączenie domen
Możliwość obliczenia wartości życiowej klienta
Możliwość obliczenia wskaźnika rezygnacji abonentów
Możliwość obliczenia liczby zakupów subskrybentów
Segmentuj sprzedaż według bramki płatności
Automatycznie pobieraj dane PPC do Google Analytics

Wydajność rozwiązań Shopify i LittleData App dzięki UpSell i CrossSell CartHook
Carthook Shopify Małe dane
Atrybucja użytkownika
Łączenie sprzedaży z kampaniami marketingowymi
Automatyczne łączenie domen

Skuteczność rozwiązań Shopify i LittleData do śledzenia działań marketingowych z Referencji
Odniesienie Shopify Małe dane
Śledź przychody z marketingu
Śledzenie marketingu afiliacyjnego