Как передавать в аренду продукты в магазине Shopify

Jak wypożyczać produkty w sklepie Shopify

Aby dodać możliwość wypożyczenia dowolnego produktu przez kupującego, istnieje aplikacja BookThatApp .

Aby zademonstrować możliwości aplikacji programiści Utworzony sklep demonstracyjny .

Ciekawą funkcją jest możliwość zintegrowania harmonogramu wypożyczeń z kalendarzem Google.