Google Maps API

Interfejs API Map Google

Jak dodać Mapy Google do swojego sklepu Shopify?

Aby wyświetlać swoją firmę na mapach, musisz najpierw zarejestrować klucz Google Maps API i uwzględnić go w konfiguracji map w swoim sklepie.

Aby korzystać z API, musisz założyć konto rozliczeniowe w Mapach Google.

Jak zarejestrować klucz API?

  1. Odwiedź stronę platformy Google Maps i kliknij Rozpocznij .
  2. Wybierz produkty Mapy, Trasy i Miejsca, aby uzyskać interfejsy API potrzebne do pracy z sekcją Map w bezpłatnych motywach.
  3. Utwórz konto rozliczeniowe na platformie Google Maps. Konto rozliczeniowe jest wymagane dla nowej platformy Google Maps.

Aby korzystać z Google Maps, musisz włączyć API:

  1. Przejdź do strony Biblioteki Maps API w Cloud Console
  2. Kliknij interfejs API, który chcesz włączyć.

Notatka. Jeśli na przycisku jest napisane ENABLE , kliknij przycisk, aby włączyć interfejs API. Jeśli przycisk mówi ZARZĄDZAJ , interfejsy API są już włączone i nie musisz nic więcej robić.

Po włączeniu platformy Google Maps skopiuj nowy klucz Google Maps API.

Dodaj klucz Google Maps API do swojego motywu.