Skonfiguruj formatowanie numeru ceny dla sklepu Shopify

Format Zaokrąglanie Przykład {{ kwota}} 1134,65 {{ amount_no_decimals }} ✓ 1135 {{ amount_with_comma_separator }} 1.134.65 {{ amount_no_decimals_with_comma_separator }} ✓ 1135 {{ amount_no_decimals_with_space_separator }} ✓ 1135