Fondy - платежный шлюз для Украины

Fondy - bramka płatnicza dla Ukrainy

Jedyną oficjalną lokalną bramką płatności dla Ukrainy jest Fondy.