Shopify и Закон о защите персональных данных в России

Shopify a ustawa o ochronie danych osobowych w Rosji

W Rosji obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych (zwana dalej ustawą). Zgodnie z ustawą dane osobowe obywateli rosyjskich muszą być umieszczone w Rosji.

Serwery Shopify nie znajdują się jeszcze w Rosji. Możliwe jest jednak spełnienie wymagań prawa, jeśli dane są najpierw rejestrowane na serwerach w Rosji, a następnie mogą być przesyłane na serwery w innych krajach.

Możliwe jest spełnienie tego wymogu. Aby to zrobić, musisz zmodyfikować stronę koszyka i konto osobiste kupującego. Celem modyfikacji jest rejestrowanie danych osobowych najpierw na serwerze rosyjskim, a następnie na serwerach Shopify. Argumenty są szczegółowo opisane w opinia na zlecenie firmy Microsoft na temat wykorzystania zagranicznych serwerów do przechowywania danych osobowych obywateli Rosji.

Aby przechowywać dane osobowe obywateli rosyjskich, proponuje się korzystanie z serwerów Yandex.

Istnieje aplikacja, która zapewni rejestrację danych osobowych i informacji o składzie zamówienia na serwerach Yandex. Dostęp do zgromadzonych danych będzie możliwy za pośrednictwem sekcji administracyjnej Shopify.