Честный знак и Shopify

Uczciwy znak i Shopify

Zgodnie z prawem federalnym 487-FZ rachunki online muszą być oznaczone " Uczciwy znak” dla każdego produktu z obowiązkowym oznakowaniem.

Utworzono integrację 1C-Shopify-Robokassa do znakowania transferu.

Schemat przesyłania danych:

  1. Klient dokonuje transakcji w sklepie Shopify
  2. Przy płatności kartą automatycznie generowany jest rachunek zaliczki online
  3. Zamówienie zostało przeniesione z Shopify do 1C
  4. W 1C tworzona jest przesyłka i generowane jest oznaczenie „Uczciwy znak”
  5. Etykiety z 1C są przenoszone do Shopify i dodawane do zamówienia Shopify
  6. Wysyłka w Shopify
  7. Oznaczenie „Uczciwy znak” zostanie automatycznie przesłane z zamknięciem kontroli online