Właściciele witryn mogą zostać ukarani grzywną w wysokości 75 000 rubli za dane osobowe

W lutym zmiany art. 13.11 Kodeksu wykroczeń administracyjnych o naruszeniach prawa o danych osobowych. Wejdą one w życie 1 lipca 2017 r. i będą miały wpływ na wszystkich, którzy zbierają, przetwarzają i przechowują jakiekolwiek dane osobowe.

Grzywny zostały podzielone według rodzajów naruszeń i zwiększone dziesięciokrotnie. Na przykład, jeśli polityka prywatności nie zostanie opublikowana na stronie, indywidualny przedsiębiorca może zostać ukarany grzywną w wysokości 10 tysięcy rubli, a firma - 30 tysięcy. A jeśli przetwarzasz dane osobowe bez zgody klienta sklepu internetowego lub subskrybenta kursu informacyjnego, grzywna dla osoby prawnej wyniesie do 75 tysięcy rubli. Dyrektor firmy lub przedsiębiorca będzie musiał zapłacić nawet 20 tys. Jeśli dojdzie do kilku naruszeń, zostanie nałożonych kilka grzywien.

Źródło informacji:Blog Tinkoff