Платежный шлюз Робокасса для Shopify

Bramka płatności Robokassa dla Shopify

Kolejność połączenia:

 1. Zainstaluj aplikację (na żądanie otrzymasz link do zainstalowania aplikacji).
  Aplikacja Robokassa dla Shopify
 2. Zainstaluj bramę Robokassa, korzystając z linku z zainstalowanej aplikacji
  Panel sterowania Robokassa dla Shopify
 3. Przejdź do sekcji administratora Shopify i przejdź do Ustawienia -> Dostawcy płatności (/admin/settings/payments) i w sekcji Płatności Alternatywne wybierz Robokassa Payment Gateway
 4. W ustawieniach bramy (zlokalizowanych) określ:
  Sklep: przechowuj adres URL do .myshopify.com
  Hasło: hasło
 5. W ustawieniach aplikacji (wybierz "RoboKassa: Panel sterowania" na stronie /admin/apps) określ:
  hasło z ustawień bramy (które zostało określone w akapicie 4)
  i
  Określ dane dostarczone przez Robokassę do połączenia
  Identyfikator sklepu
  Hasło 1
  Hasło 2
  Jeśli włączysz Robochek, musisz określić system podatkowy
 6. Wprowadź ustawienia na koncie osobistym Robokassy
  w polach URL wyników, URL sukcesu, URL niepowodzenia, musisz wprowadzić następujące parametry:
  https://domena-sklepu/apps/robokassa/ wynik
  https://domena-głównego-sklepu/apps/robokassa/success
  https://domena-głównego-sklepu/apps/robokassa/fail
  Ustawienia bramki płatności Robokassa
 7. Po zakończeniu wszystkich ustawień, prosimy o poinformowanie pay@trademinister.de o aktywacji bramki.