Платежный шлюз Платон для Shopify

Bramka płatności Plato dla Shopify

Kolejność połączenia:

 1. Zainstaluj aplikacje "Plato: Panel sterowania" (odwiedź dev@trademinister.de aby uzyskać link)
 2. Zainstaluj bramę, korzystając z łącza z aplikacji Plato Control Panel
  Panel sterowania aplikacji Plato dla Shopify
 3. Wybierz bramę (Ustawienia – Dostawcy płatności – Płatności alternatywne)
  Wybierz bramkę płatności Plato w panelu administracyjnym Shopify
 4. Określ nazwę konta Shopify i hasło dostępu do bramki płatności (/admin/settings/payments)
  Konfigurowanie bramki płatności Plato dla Shopify
 5. W aplikacji podaj hasło dostępu do bramy (s. 2), MerchantAccount i SecretKey uzyskane od wsparcia Platona (/ admin / apps)
  Konfigurowanie aplikacji Panel sterowania Plato dla Shopify „><br>< /span></li>
<li><span>Napisz list do wsparcia firmy Platon z następującym tekstem: „Ustaw callback_url dla sklepu <url store> – https://platon.trademinister.net/callback, method – POST”</span> </li>
</ol>
     </div><div class= Powrót do blogu